กฎหมาย/ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

#เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

1.คำสั่งที่ 5159/2564 ลว 15 พ.ย.2564 ยกเลิกคำสั่ง 4999/2562 ลว 23 ธ.ค.2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวน์โหลด
2.คำสั่ง 886/2554 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธาสารณสุข(ด้านการบริหารงานบุคคล) ดาวน์โหลด
3.คำสั่ง 644/2553 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลด
4.คำสั่ง 685/2553 มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลด
5. ผวจ.ศก.มีคำสั่งมอบอำนาจใหม่ เป็น คำสั่ง 6444/2565 ลว 06ธค65 (ยกเลิกคำสั่งที่ 5159/2564 ลว 15พย64) ดาวน์โหลด
6.คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 6633/2565 ลว.20 ธ.ค. 65 ดาวน์โหล
7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหล

#กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ

1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด
2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด
4.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
5.พระราชบัญญัติมาตรฐานทงจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลด
8.พระราชกฆษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด
9.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
10.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
11.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
12.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
13.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
14. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
15.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
16.หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1011/ว4 ลว 3 มีนาคม 2565)ดาวน์โหลด

#เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

1.ข่าวสารวินัยและคุณธรรม ดาวน์โหลด
2.การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ดาวน์โหลด
3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
4..จุลข่าวสารวินัย และคุณธรรมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด

#เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ

#มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป

#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูสิงห์

คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูสิงห์  ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูสิงห์  ดาวน์โหลด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า